DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วัยทอง คือ ...
วัยทอง [N] ความหมาย คือ the elderly,วัยที่หญิงหมดประจำเดือน,,,
ตัวอย่าง :: ผู้หญิงในวัยทองมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)