DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ดำรงตำแหน่ง คือ ...
ดำรงตำแหน่ง [V] ความหมาย คือ take a position of,ทำหน้าที่เป็น, ได้รับหน้าที่เป็น,,,
ตัวอย่าง :: ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)