DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปรื๋อ คือ ...
ปรื๋อ [ADV] ความหมาย คือ swiftly,อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ,,ปร๋อ, จี๋,
ตัวอย่าง :: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)