DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รถไฟลอยฟ้า คือ ...
รถไฟลอยฟ้า [N] ความหมาย คือ skytrain,รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง,,รถไฟฟ้า,
ตัวอย่าง :: ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มีหน่วยเป็น :: ขบวน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)