DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ระยับ คือ ...
ระยับ [ADJ] ความหมาย คือ shine,ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน,,แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ,
ตัวอย่าง :: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)