DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หวนคืน คือ ...
หวนคืน [V] ความหมาย คือ return,กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง,,หวนกลับ,
ตัวอย่าง :: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)