DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ร่วมแรง คือ ...
ร่วมแรง [V] ความหมาย คือ physically help,ช่วยเหลือกันในทางกำลังร่างกาย,,ร่วมแรงร่วมใจ, ร่วมมือ, ร่วมแรงกาย,
ตัวอย่าง :: ไม่ว่ายุคไหนชาวชนบทก็ยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)