DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ชักจูงใจ คือ ...
ชักจูงใจ [V] ความหมาย คือ persuade,,,ชักจูง, ชักนำ,
ตัวอย่าง :: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)