DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สวนผลไม้ คือ ...
สวนผลไม้ [N] ความหมาย คือ orchard,,,,
ตัวอย่าง :: ผู้คนในหมู่บ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำสวนผลไม้ ประมงและประกอบหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองมาเป็นเวลายาวนาน
มีหน่วยเป็น :: ไร่, สวน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)