DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ใบแจ้งความ คือ ...
ใบแจ้งความ [N] ความหมาย คือ notice,,,,
ตัวอย่าง :: ตำรวจออกใบแจ้งความให้เพื่อไปทำบัตรประชาชนใบใหม่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)