DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ใบ้ คือ ...
ใบ้ [ADJ] ความหมาย คือ mute,ไม่พูดเป็นถ้อยคำที่เป็นเสียง,,,
ตัวอย่าง :: สวนสาธารณะวันนี้มีการแสดงดนตรีและละครใบ้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)