DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาษาเครื่อง คือ ...
ภาษาเครื่อง [N] ความหมาย คือ machine language,ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและขึ้นบนจอภาพได้โดยตรง,,,
ตัวอย่าง :: ข้อเสียของภาษาเครื่องคือ ภาษาของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แล้วแต่การออกแบบระบบเครื่องว่าจะเป็นแบบใด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)