DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้นำเข้า คือ ...
ผู้นำเข้า [N] ความหมาย คือ importer,ผู้ประกอบธุรกิจด้านการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ,,,ผู้ส่งออก
ตัวอย่าง :: สหรัฐฯ กำหนดโทษจำคุก 6 เดือนสำหรับผู้นำเข้าปลาชะโด
มีหน่วยเป็น :: ราย
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)