DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กาแฟเย็น คือ ...
กาแฟเย็น [N] ความหมาย คือ iced coffee,,,,กาแฟร้อน
ตัวอย่าง :: ผมรีบสั่งกาแฟเย็นมาดื่มแล้วรีบออกจากร้านไปโดยเร็ว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)