DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หนี้ระยะยาว คือ ...
หนี้ระยะยาว [N] ความหมาย คือ funded debt,,,,หนี้ระยะสั้น
ตัวอย่าง :: มูดี้ส์ออกประกาศว่าจะพิจารณาทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ระยะยาวของไทย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)