DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จบสิ้น คือ ...
จบสิ้น [V] ความหมาย คือ finish,,,จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ,เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น
ตัวอย่าง :: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ได้จบสิ้นลงไปแล้ว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)