DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ยิ่ง คือ ...
ยิ่ง [ADV] ความหมาย คือ extremely,,,เป็นยอด, ที่สุด,
ตัวอย่าง :: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)