DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มิชอบ คือ ...
มิชอบ [ADV] ความหมาย คือ dishonestly,,,ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง,ชอบ
ตัวอย่าง :: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)