DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  การแตกแยก คือ ...
การแตกแยก [N] ความหมาย คือ disharmony,การไม่มีความสามัคคี,,,การสามัคคี
ตัวอย่าง :: การหย่าร้างเป็นการแตกแยกของบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)