DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เจาะข่าว คือ ...
เจาะข่าว [V] ความหมาย คือ dig into news,สืบหาเบื้องหลังข่าว,,ขุดคุ้ยข่าว,
ตัวอย่าง :: เขาเป็นนักข่าวประจำสำนักพิมพ์ ที่เจาะข่าวเก่งคนหนึ่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)