DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มาดมั่น คือ ...
มาดมั่น [ADJ] ความหมาย คือ confident,,,มั่นใจ,
ตัวอย่าง :: แกพูดด้วยน้ำเสียงมาดมั่น พร้อมกับก้าวเท้าออกไปนอกบ้าน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)