DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลืมสนิท คือ ...
ลืมสนิท [V] ความหมาย คือ completely forget,นึกไม่ออกเลย, หายไปจากความทรงจำ,,,จำได้แม่น
ตัวอย่าง :: เขาลืมสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)