DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รัดรึง คือ ...
รัดรึง [V] ความหมาย คือ caress tightly,กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น,,,
ตัวอย่าง :: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)