DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ในเวลานั้น คือ ...
ในเวลานั้น [N] ความหมาย คือ at that time,,,ณ เวลานั้น,ในเวลานี้
ตัวอย่าง :: ความสำเร็จของการปฏิวัติในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ส่วนสำคัญมาจากการวางแผนอันรอบคอบ ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นคณะราษฎรแทบจะไม่มีกำลังในมือ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)