DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cloissonne คือ ...
   
  cloissonne ความหมาย คือ งานโลหะ งานลงยา การใช้แผ่นโลหะ เช่น แผ่นทองหรือแผ่นเงิน นำมาขูดเป็นร่อง มีลวดลายตามชอบหรือการใช้เส้นทองมาเชื่อมติดให้นูนขึ้นเป็นสัน ทำเป็นลวดลายที่เรียกว่า filigree หรือใช้หินสีบดให้ลงในร่องแล้วใช้ไฟเป่าจนหินหรือแก้วละลายเชื่อมติดกับแผ่นโลหะ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)