DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  carburetor adjustment คือ ...
   
  carburetor adjustment ความหมาย คือ การปรับแต่งคาบูแรเตอร์ (การปรับส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงในคาร์บิวให้ได้ส่วนสัดถูกต้อง)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)