DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  calorizing คือ ...
   
  calorizing ความหมาย คือ (โลหะ) วิธีเคลือบเหล็กและเหล็กกล้าด้วยอาลูมิเนียม หรือโลหะผสมเหล็กด้วยอาลูมิเนียม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)