DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  barley suger twist คือ ...
   
  barley suger twist ความหมาย คือ แบบของไม้กลึงชนิดหนึ่ง ซึ่งกลึงให้บิดเป็นเกลียวเหมือนเกลียวเชือกใช้กับขาโต๊ะ ขาเก้าอี้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)