DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  adjusting screw คือ ...
   
  adjusting screw ความหมาย คือ สกรูหรือสลักเกลียวปรับแต่ง (อยู่ในที่ต่างๆ ของเครื่องกลไกเครื่องยนต์ เช่น อยู่ทางช่องทางเดินของเชื้อเพลิง เข้าคาบูเรเตอร์ สกรูตัวนี้จะช่วยปรับช่องทางเดินให้เชื้อเพลิงไหลมากหรือน้อยได้ตามอัตราความต้องการ)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)