DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Burn in คือ ...
   
  Burn in ความหมาย คือ เพิ่มแสงเฉพาะแห่ง [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ]: ทำให้เช้าที่ [อิเล็กทรอนิกส์]
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)