DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ฝักหักข้อ ของ ...
   
  ฝักหักข้อ ความหมาย คือ คล้ายฝักแบบถั่ว แต่มีรอยคอดรอบฝักเป็นข้อ ๆ ตลอดทั้งฝัก แต่ละข้อมี 1 เมล็ด เมื่อแก่จะหักตามรอยคอด ตัวอย่างเช่น เหนียวหมา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)