DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รูปเข็ม ของ ...
   
  รูปเข็ม ความหมาย คือ ใบเรียวแหลมเหมือนเข็ม เช่น ใบสนสองใบ สนสามใบ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)